Homepagina2023-06-06T21:48:10+02:00

Revitalized democracy for resilient societies

Binnen het REDRESS-project onderzoeken wij hoe hybride democratische innovaties, waarin combinaties worden gemaakt van overleg en stemmen, een aanvulling kunnen vormen op de Nederlandse representatieve democratie.

  • De kern van het REDRESS-consortium bestaat uit vier verschillende universiteiten (Tilburg University, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Universiteit Twente) en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

  • Binnen het consortium werken wij samen met wetenschappelijke en maatschappelijke partners op het gebied van democratische innovatie.

Header redress

Hybride democratische innovaties

Hoe kunnen ‘hybride democratische innovaties’, die vormen van overleg (denk aan burgerfora) en stemmen (denk aan correctieve referenda) combineren, de representatieve democratie versterken? Dat is de kernvraag van het project ‘Revitalized Democracy for Resilient Societies’ (REDRESS), waarvoor partners en NWO in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda in totaal  €2 miljoen beschikbaar hebben gesteld voor de periode juni 2021 – juni 2026.

Ons onderzoek

Icoon Deliberatie

Deliberatie,
in combinatie met …

Icoon Stemmen

… vormen van stemming

Icoon representatieve democratie

Versterken van de representatieve democratie

Icoon Mixed methods

Mixed methods research

Onze partners

the broker
LSA logo
logo Ministerie van Buitenlandse zaken
logo prodemos
logo Ministerie van Infrastructuur
logo radboud universiteit
Universiteit Utrecht
Rathenau Instituut
Sociaal planbureau
Tilburg University
Vereniging-van-Gemeenten
WRR
University of Twente

Laatste nieuws

Nieuw boek: Rethinking Democratic Innovation

29 september 2023|

In zijn nieuwe boek Rethinking Democratic Innovation: Cultural Clashes and the Reform of Democracy, werpt Frank Hendriks een frisse en kritische blik op uiteenlopende en vaak tegenstrijdige opvattingen over het verbeteren van de democratie, zich afvragend of bestaande tegenstellingen ook productief kunnen worden gemaakt. Zouden verschillende visies op democratische innovaties

Democratische innovatie: waarom zou je dat doen?

22 juni 2023|

Democratische innovatie roept in Nederland altijd veel discussie op. In deze beschouwing pakt Frank Hendriks drie veelgehoorde reserves bij democratische innovatie in Nederland – i) ‘het gaat toch niet zo slecht?’; ii) ‘vernieuwing kan ook vernieling brengen’; iii) ‘bij ons loopt dit altijd spaak’ – mee in de weging

Vruchtbare kennisuitwisseling op consortiumbijeenkomst

15 juni 2023|

Op 9 juni 2023 vond de halfjaarlijkse consortiumbijeenkomst plaats waarin de REDRESS-onderzoekers in gesprek gingen met de wetenschappelijke en maatschappelijke consortiumpartners. Dit keer waren we hiervoor te gast bij het Sociaal en Cultureel Planbureau in Den Haag. De vier promovendi presenteerden hun voortgang en plannen voor aankomend empirisch en

Ga naar de bovenkant