Op 23 en 24 november mochten we een grote groep Gentse collega’s verwelkomen in Tilburg. De onderzoeksgroep onder leiding van Bram Verschuere richt zich op burgerparticipatie en democratie. Met een grootschalige survey onder burgers, ambtsdragers, ambtenaren en maatschappelijk middenveld onderzochten zij de mate van steun voor verschillende vormen van burgerparticipatie. Daaropvolgend onderzoeken zij momenteel in kwalitatieve case studies in diverse Vlaamse gemeenten hoe verschillende instrumenten functioneren in de praktijk. Meer informatie over het project is hier te vinden.

Tijdens de bijeenkomst hebben we uitvoerig bevindingen en ideeën met elkaar uitgewisseld in presentaties en kleinschalige groepsgesprekken. Hieruit kwamen concrete ideeën naar voren voor nadere samenwerking, zoals gezamenlijk schrijven, en doorlopende kennisuitwisseling. Vanuit het NIG colloquium dat de twee onderzoeksgroepen samen leiden werden ook activiteiten gepland voor uitwisseling met andere wetenschappers en met Vlaamse en Nederlandse practitioners. Meer informatie over het NIG colloquium is hier te vinden.