Project Description

Den Ridder, J., Fiselier, T. & Van Ham, C. (2021). Draagvlak voor het burgerforum. Een verkenning van de Nederlandse publieke opinie. Den Haag: SCP.