Wat nu als referenda niet alleen hoeven gaan over een vaststaand voorstel maar initiatiefnemers ook ruimte krijgen voor het aandragen van alternatieven? Wat als kiezers input kunnen leveren op meer concrete voorstellen met behoud van de numerieke en laagdrempelige voordelen van referenda? En hoe kunnen burgerfora een rol spelen in het formuleren van referendumalternatieven?

Charlotte Wagenaar, onderzoeker binnen het REDRESS-project, oppert dat we (lokale) referenda op een constructievere manier kunnen inrichten. Zo blijven de voordelen van een stemming behouden én gaat deze over concrete alternatieven die er voor burgers echt toe doen.

Lees het hele artikel in de nieuwe editie van de Hofvijver, een uitgave van het Montesquieu Instituut.

Afbeelding Redress Charlotte