In zijn nieuwe boek Rethinking Democratic Innovation: Cultural Clashes and the Reform of Democracy, werpt Frank Hendriks een frisse en kritische blik op uiteenlopende en vaak tegenstrijdige opvattingen over het verbeteren van de democratie, zich afvragend of bestaande tegenstellingen ook productief kunnen worden gemaakt. Zouden verschillende visies op democratische innovaties elkaar kunnen aanvullen en corrigeren op een manier die gunstig uitpakt voor de democratie?

Frank Hendriks geeft uiteindelijk een bevestigend antwoord en verkent daarbij de ruimte voor hybride democratische innovaties, gericht op het benutten, in plaats van het elimineren, van spanningen tussen uiteenlopende visies op democratische innovatie. Reflecterend op verschillende combinaties – deliberatieve referenda, participatief begroten new style, en meer – stelt hij dat meer gevarieerde, verbindende en ingebedde innovaties een betere kans maken op hoogwaardige prestaties over een breder spectrum van waarden dan democratische innovaties die deze kwaliteiten missen.

In Rethinking Democratic Innovations wordt democratische theorie aangevuld met culturele theorie. Democratische innovatie wordt begrepen als cultureel-bepaald poetsgedrag dat nooit tot alom geaccepteerde perfectie kan worden gebracht, maar wel meer productief kan worden gemaakt.

Meer weten? In Binnenlands Bestuur gaf Frank Hendriks een interview over het recent verschenen boek. Het boek is uitgegeven bij Oxford University Press en is hier te vinden.