Op vrijdag 8 december vond de tweejaarlijkse REDRESS-consortiumbijeenkomst weer plaats. Dit keer mochten we onze maatschappelijke partners ontvangen in het gebouw van de USBO van onze partneruniversiteit Utrecht. Na een welkomstwoord en algemene updates over de voortgang van het project presenteerde Take Sipma over lopend onderzoek en Ank Michels over een recent verschenen boekhoofdstuk.

Na de lunchpauze hadden we twee gastsprekers rondom het thema inzet van digitale middelen voor participatieprocessen. De presentaties van Niek Mouter (Populytics) en Harry te Riele (Transitiefocus) leverden zowel inspiratie als kritische vragen vanuit de partners op. Dit biedt de REDRESS-onderzoekers weer nieuwe food for thought over de mogelijkheden van de inzet van digitale platformen om mee te praten en mee te stemmen. De middag werd inhoudelijk afgesloten met een adviesraadvergadering waarin de voorgang van het project en de presentaties werden nabesproken met de maatschappelijke partners en de vertegenwoordiger van NWO. Daarna was er nog ruimte om met elkaar door te praten tijdens de borrel.