Het REDRESS-project is officieel van start gegaan! Op vrijdag 26 november heeft de kick-off bijeenkomst van het project via Zoom plaatsgevonden. Alle onderzoekers, wetenschappelijke en maatschappelijke partners van het project en vertegenwoordigers van de NWO waren bij de kick-off aanwezig. Tijdens de kick-off hebben de onderzoekers hun uitgewerkte onderzoeksplannen en de beoogde effecten op de samenleving gepresenteerd, wat interessante en leerzame gesprekken met de consortiumpartners opleverde. De onderzoeksaanzetten zijn terug te lezen in de startnotities.