Het grote, groeiende onbehagen over de Tweede Kamer is een `riskante vorm van democratische slijtage’. Marc Chavannes schetst een somber beeld van het functioneren van het parlement dat volgens hem, zowel binnen als buiten de Kamer, langzamerhand `alarmerende proporties’ aanneemt.

Lees het hele artikel van Marc Chavannes, lid van de adviesraad van het REDRESS-consortium, in de nieuwe editie van de Hofvijver, een uitgave van het Montesquieu Instituut.