De startnotities van het REDRESS-project zijn nu te lezen op de website. In de startnotities staan de onderzoeksplannen voor de komende jaren. De eerste startnotities gaat in de op de vraagkant: wat is het perspectief van burgers op hybride democratische innovatie? De tweede startnotitie behandeld de aanbodkant en bespreekt de criteria op basis waarvan we (hybride) vormen van democratische innovatie kunnen worden geëvalueerd en de principes die een basis vormen voor het ontwerp van hybride democratische innovaties.

Ga naar Publicaties

democratische innovatie