Vrijdag 20 mei is het REDRESS-team op bezoek gegaan bij collega’s aan de Universiteit Gent. Zij werken aan een onderzoeksproject naar participatieve democratie op lokaal niveau in België. In dit project staan de volgende vragen centraal: veranderen de rollen van politici, burgers, ambtenaren en middenveldorganisaties? Veranderen de relaties tussen deze actoren? Leidt meer burgerparticipatie tot meer vertrouwen in de kwaliteit van het lokaal beleid en bestuur? Het was een inspirerende bijeenkomst, waarbij we verschillende inzichten hebben uitgewisseld die beide projecten verder helpen. Meer informatie over hun project vindt u hier.

NIG-colloquium

Samen met de onderzoeksgroep in Gent hebben we een voorstel voor een colloquium binnen het Netherlands Institute for Governance (NIG) ingediend en gehonoreerd gekregen. De komende jaren zullen we gezamenlijk enkele symposia organiseren om onze onderzoeksresultaten voor een breder wetenschappelijk en maatschappelijk publiek te verspreiden. Dit jaar organiseren we een panel over ‘Democratic innovation and citizen participation’ tijdens de aankomende NIG General Conference op 13 en 14 oktober 2022. Het is nog tot 1 juli mogelijk paper abstracts in te dienen. Meer informatie vindt u hier (panel #11).