Op 9 juni 2023 vond de halfjaarlijkse consortiumbijeenkomst plaats waarin de REDRESS-onderzoekers in gesprek gingen met de wetenschappelijke en maatschappelijke consortiumpartners. Dit keer waren we hiervoor te gast bij het Sociaal en Cultureel Planbureau in Den Haag.

De vier promovendi presenteerden hun voortgang en plannen voor aankomend empirisch en experimenteel onderzoek. Ook is gereflecteerd op ander lopend onderzoek binnen het project en op de disseminatie van de onderzoeksbevindingen.

Zowel plenair als daarbuiten is veelvuldig gesproken over relevante maatschappelijke ontwikkelingen en de aansluiting van het REDRESS onderzoek hierop, wat weer nieuwe impulsen heeft opgeleverd. We kijken terug op wederom een inspirerende bijeenkomst met een constructieve uitwisseling van ontwikkelingen en ideeën.

______________________________________